บุญลาภฟาร์ม 081-305-7577ยินดีต้อนรับ

7 เม.ย. 2556

cat-fish ปลาดุก


 
  
 ลักษณะเพศและการวางไข่ 
       การแยกเพศ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการเพาะพันธุ์ ลักษณะที่เห็นได้ง่ายและเด่นชัด คือบริเวณใกล้ช่องทวารของปลาดุกตัวผู้ จะมีอวัยวะแสดงเพศซึ่งมีลักษณะเรียวยาวยื่นออกมา ถ้าเป็นตัวเมีย อวัยวะแสดงเพศจะมีลักษณะค่อนข้างกลม และเห็นได้ชัดว่าสั้นกว่า ขนาดของปลาดุกที่จะแยกเพศได้ถนัดนั้น ต้องเป็นปลาที่มีขนาดยาวเกินกว่า 15 เซนติเมตร
       ลักษณะที่สังเกตได้ง่ายอีกประการหนึ่งคือ ในฤดูวางไข่ บริเวณส่วนท้องของปลาตัวเมียจะอูมเป่งกว่าปกติ ถ้าใช้มือบีบเบาๆ ตรงบริเวณท้องจะมีไข่ออกมา 15 เซนติเมตร
       ฤดูที่ปลาดุกจะเริ่มวางไข่ อยู่ในระหว่างเดือนพฤษาภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงเวลาที่ปลาดุกวางไข่มักจะอยู่ในระหว่างเดือนซึ่งมีฝนตกชุก ฉะนั้นการเพาะพันธุ์ปลาดุก จึงควรกระทำในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว


(Climbing perch) ปลาหมอไทย
ปลาหมอไทย (Climbing perch)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Anabas testudineus (Bloch)
---------------------------------------
           ปลาหมอ เป็นปลาที่รู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากปลาที่มีรสชาติ เป็นปลาที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
            ในขณะที่ผลผลิตปลาหมอไทยส่วนใหญ่ได้มาจากการทำประมง จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้
ยงปลาหมอไทยเป็นอาชีพกันมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


แหล่งที่อยู่อาศัย           ปลาหมอไทย อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั่วๆไป ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ปลาหมอไทย สามารถปรับตัวเจริญเติบโตเข้ากับสภาพแวดล้อม
ที่เป็นน้ำกร่อยที่มีความเค็มไม่เกิน 7 ส่วนในพันได้ เป็นปลาที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ
 ปลาหมอไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า ปลาสะเด็ด ภาคเหนือ เรียกว่า ปลาแข็ง และภาคใต้
เรียกชื่อเป็นภาษายาวีว่า อีแกปูยู ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ปลาหมอ
รูปร่างลักษณะภายนอก
          ปลาหมอไทยมีลำตัวค่อนข้างแบนลำตัวมีสีน้ำตาลดำ หรือคล้ำ ส่วนท้องมีสีขาวหรือเหลืองอ่อนส่วนลำตัวมีเกล็ดแข็ง กระพุ้งแก้มมีลักษณะเป็นหนามหยัก แหลมคม ใช้ในการปีนป่าย บริเวณโคนหางมีจุดกลมสีดำ
ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศ
          ปลาหมอไทยเพศเมียจะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่า เพศผู้ เพศผู้มีลักษณะลำตัวเรียวยาว ในระยะฤดูวางไข่ส่วนท้องของปลาเพศเมียจะอูมเป่ง

สพช.สงขลา ฉีดฮอร์โมนเร่งปลากะพงขาววางไข่

DSC07215

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา เร่งฉีดฮอร์โมนพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว กระตุ้นให้ปลากะพงขาววางไข่เร็วขึ้น เพื่อนำไข่มาเพาะฟักผลิตลูกปลากะพงขาว นำไปช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่จ.สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง หลังประสบปัญหาลูกปลาขาดแคลนอย่างหนัก โดยคาดว่าจะสามารถผลิตลูกปลาได้เกือบ1 ล้านตัว
วันนี้ (19 มี.ค. 56) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา เร่งผลิตลูกปลากะพงขาวเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในจ.สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากขณะนี้กำลังประสบปัญหาลูกปลากะพงขาวขาดแคลนอย่างหนัก

Sturgeon ปลาสเตอร์เจียนที่ดอยคำ


นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ อดีตอธิบดีกรมประมงเปิดเผยถึงการเพาะขยายพันธุ์ปลาพันธุ์ต่างประเทศราคาแพงในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการเมื่อวันก่อนว่า ขณะนี้ที่โครงการฯ มีการเพาะขยายพันธ์ุอยู่ 2 ชนคือ ปลาเรนโบว์เทราต์ และปลาสเตอร์เจียน
 
ซึ่งปลาเรนโบว์เทราต์ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว คือ สามารถเพาะพันธุ์ได้ เติบโตที่นี่ได้ครบวงจร ผลิตได้ 1 ปี 10,000 ตัว โดยให้ราษฎรในโครงการเข้ามาดูแลเพื่อได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลี้ยงจากนักวิชาการประมงในโครงการโดยเข้ามาเป็นลูกจ้างของโครงการ ส่วนผลิตผลก็ส่งขายในโครงการศิลปาชีพที่กรุงเทพฯและการเดินทางลงพื้นที่ของคณะ ครั้งนี้ก็เพื่อมาตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบการเลี้ยงเพื่อให้ได้ปริมาณที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งที่นี่มีปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องไฟฟ้า เพราะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากปลาต้องการความเย็นสูง เวลาเพาะพันธุ์จะต้องมีอุณหภูมิที่คงที่ เวลาที่ไข่จะฟักเป็นตัวก็ต้องการอุณหภูมิที่คงที่ ซึ่งอุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนของพื้นที่จะแตกต่างกันมาก จึงทำให้อัตราการรอดตายในการเพาะขยายพันธ์ุลูกปลาได้น้อยลง