บุญลาภฟาร์ม 081-305-7577ยินดีต้อนรับ

7 เม.ย. 2556

สพช.สงขลา ฉีดฮอร์โมนเร่งปลากะพงขาววางไข่

DSC07215

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา เร่งฉีดฮอร์โมนพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว กระตุ้นให้ปลากะพงขาววางไข่เร็วขึ้น เพื่อนำไข่มาเพาะฟักผลิตลูกปลากะพงขาว นำไปช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่จ.สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง หลังประสบปัญหาลูกปลาขาดแคลนอย่างหนัก โดยคาดว่าจะสามารถผลิตลูกปลาได้เกือบ1 ล้านตัว
วันนี้ (19 มี.ค. 56) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา เร่งผลิตลูกปลากะพงขาวเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงในจ.สงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากขณะนี้กำลังประสบปัญหาลูกปลากะพงขาวขาดแคลนอย่างหนัก
โดยได้วางยาสลบพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 8 – 13 กิโลกรัม จำนวน 87 ตัว ที่เลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์กลม ขนาด 150 ตัน ทำการตรวจสอบไมโครชิพที่ติดที่ตัวปลา ชั่งน้ำหนักและฉีดฮอร์โมนพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว ทั้ง 87 ตัว กระตุ้นให้ปลาวางไข่เร็วขึ้น และนำไข่มาเพาะฟักผลิตลูกปลากะพงขาว
ซึ่งหลังฉีดฮอร์โมนพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาวแล้ว ก็จะปล่อยให้พ่อแม่พันธุ์ปลาวางไข่ในบ่อซีเมนต์ ตามธรรมชาติ หลังจากนั้นอีก 2 วันก็จะนำถุงเก็บไข่ที่วางอยู่ในบ่อไปทำการเพาะฟักในถังเพาะฟักอีก 1 วัน จนไข่ฟักออกเป็นตัวและนำลูกปลาวัยอ่อนไปเพาะเลี้ยงจนลูกปลากะพงขาวมีขนาดความยาว 1 เซนติเมตร ก็จะสามารถส่งขายให้กับเกษตรกรผู้ปลาเลี้ยงปลากะพงขาวได้ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตลูกปลากะพงขาวในรุ่นนี้ได้เกือบ 1 ล้านตัว
นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา ได้เร่งเพาะพันธุ์ลูกปลากะพงขาว โดยฉีดฉีดฮอร์โมนพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาวทั้งหมด 87 ตัว ที่เลี้ยงไว้ในบ่อกระตุ้นให้ปลากะพงขาววางไข่เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตลูกปลากะพงขาว หลังจากขาดแคลนลูกปลาทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง คาดว่ากำลังผลิตลูกปลากะพงขาวในรุ่นนี้ น่าจะเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่มีความต้องการลูกปลาเป็นจำนวนมาก
ขอบคุณแหล่งข้อมูล http://news.hatyaiok.com/?p=171700