บุญลาภฟาร์ม 081-305-7577ยินดีต้อนรับ

7 เม.ย. 2556

Sturgeon ปลาสเตอร์เจียนที่ดอยคำ


นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ อดีตอธิบดีกรมประมงเปิดเผยถึงการเพาะขยายพันธุ์ปลาพันธุ์ต่างประเทศราคาแพงในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการเมื่อวันก่อนว่า ขณะนี้ที่โครงการฯ มีการเพาะขยายพันธ์ุอยู่ 2 ชนคือ ปลาเรนโบว์เทราต์ และปลาสเตอร์เจียน
 
ซึ่งปลาเรนโบว์เทราต์ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว คือ สามารถเพาะพันธุ์ได้ เติบโตที่นี่ได้ครบวงจร ผลิตได้ 1 ปี 10,000 ตัว โดยให้ราษฎรในโครงการเข้ามาดูแลเพื่อได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลี้ยงจากนักวิชาการประมงในโครงการโดยเข้ามาเป็นลูกจ้างของโครงการ ส่วนผลิตผลก็ส่งขายในโครงการศิลปาชีพที่กรุงเทพฯและการเดินทางลงพื้นที่ของคณะ ครั้งนี้ก็เพื่อมาตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบการเลี้ยงเพื่อให้ได้ปริมาณที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งที่นี่มีปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องไฟฟ้า เพราะมีไฟฟ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากปลาต้องการความเย็นสูง เวลาเพาะพันธุ์จะต้องมีอุณหภูมิที่คงที่ เวลาที่ไข่จะฟักเป็นตัวก็ต้องการอุณหภูมิที่คงที่ ซึ่งอุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนของพื้นที่จะแตกต่างกันมาก จึงทำให้อัตราการรอดตายในการเพาะขยายพันธ์ุลูกปลาได้น้อยลงมีการพิจารณาลู่ทางสำหรับการจัดสร้างเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับการดำเนินงานในโครงการเพาะขยายพันธ์ุปลาเรนโบว์เทราต์ เบื้องต้นคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเนื่องจากพื้นที่มีแหล่งน้ำที่เป็นน้ำตกเพียงพอและมีปริมาณน้ำตลอดทั้งปี หรือหากเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะต้องซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะนำไปพิจารณา เพื่อรักษาความเย็นระหว่างกลางวันและกลางคืนให้คงที่ ในการเพิ่มจำนวนของปลาให้มากขึ้น

ส่วนปลาสเตอร์เจียน ซึ่งเป็นปลาพันธุ์รัสเซีย ที่นำมาผลิตไข่ปลาคาเวียร์นั้น ขณะนี้ในโครงการยังอยู่ในขั้นศึกษาทดลอง ซึ่งผลิตเนื้อได้แล้ว ตัวผู้สามารถเลี้ยงโตได้ และขายเป็นปลาเนื้อ ส่วนตัวเมียก็พยายามจะศึกษาให้รู้ว่าจะไข่ที่นี่ได้หรือไม่ ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของน้ำเช่นกัน โดยที่ปลาจะต้องมีอายุ 6 ปีถึงจะเริ่มไข่ ส่วนปลาที่นำมาเลี้ยงเพื่อการศึกษาของโครงการถึงวันนี้ก็เลี้ยงมาครบ 6 ปีพอดี ก็พบว่าปลาเริ่มฟอร์มไข่ แต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ใช้ได้ เพราะยังเจริญเติบโตไม่ถึงขั้น จึงยังสรุปไม่ได้ ส่วนการเลี้ยงเพื่อการขายเนื้อพบว่าประสบผลสำเร็จ สามารถนำมาเป็นปลาขายเนื้อได้ ซึ่งเนื้อของปลาสเตอร์เจียนปัจจุบันมีตลาดรองรับจำนวนมาก

ปลาสเตอร์เจียน เป็นปลากระดูกแข็งขนาดใหญ่ อาศัยได้ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และทะเล เมื่อยังเล็กจะอยู่ในแหล่งน้ำจืด โตขึ้นจะว่ายลงสู่ทะเลใหญ่ และเมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะว่ายกลับมาวางไข่ในแหล่งน้ำจืด

เป็นปลาที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร โดยเฉพาะไข่ปลา ที่เรียกว่า ไข่ปลาคาเวียร์ ซึ่งนับเป็นอาหารราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกมีรูปร่างคล้ายปลาฉลาม มีหนามแหลมสั้น ๆ บริเวณหลัง หัว และเส้นข้างลำตัวไว้เพื่อป้องกันตัว มีหนวดทั้งหมด 2 คู่อยู่บริเวณปลายจมูก ปลายหัวแหลม ปากอยู่ใต้ลำตัว ลำตัวไม่มีเกล็ด ภายในปากไม่มีฟัน ตามีขนาดเล็ก หากินตามพื้นน้ำโดยอาหารได้แก่ สัตว์น้ำขนาดเล็กต่าง ๆ จะพบมากทางซีกโลกเหนือซึ่งเป็นเขตหนาวเป็นปลาหากินตามผิวพื้น.
ขอบคุณแหล่งข้อมูล http://www.dailynews.co.th/agriculture/190267